Vi har en modern vagnpark bestående av 35 lastbilar, ett flertal olika typer av släp, budbilar och en hjullastare.

Vår egen vagnpark i kombination med att vi hyr fordon och utrustning vid behov gör att vi kan erbjuda alla typer av transportlösningar. Vi kan lasta och transportera ditt gods direkt till din kund, vilket innebär många fördelar — Du slipper omlastningar och terminalhantering, vilket dels är tidseffektivt, dels ger dig större möjlighet att påverka och ha kontroll över din transport.